บริการของเรา

รับเขียนบทความวิชาการ

หากท่านไม่มีเวลาการจัดทำบทความวิชาการ และไม่อยากเปลืองเวลาไปกับการพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามฟอร์แมตหรือรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ทางวารสารกำหนดไว้ ทางร้านสามารถช่วยท่านประหยัดเวลาดังกล่าวได้นะครับ

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
500 บาท/หน้า
1000 บาท/หน้า
2000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน
480 บาท/หน้า
980 บาท/หน้า
1980 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน
470 บาท/หน้า
970 บาท/หน้า
1970 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน
460 บาท/หน้า
960 บาท/หน้า
1960 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน
450 บาท/หน้า
950 บาท/หน้า
1950 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน
440 บาท/หน้า
940 บาท/หน้า
1940 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน
430 บาท/หน้า
930 บาท/หน้า
1930 บาท/หน้า

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาข้อมูลเอกสารมาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำบทความวิจัยที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ โดยทางร้านจะตรวจสอบและคาดการณ์จากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนที่ต้องจัดทำได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000